książki dla dzieci, księgarnia dla dzieci, księgarnia sopot, książki edukacyjne

Home › Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

______________________, dnia __________

_________________________________________

 (imię i nazwisko Klienta)

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 (dane adresowe)

 

_________________________________________

 (telefon kontaktowy, adres e-mail)

 

 

AMBELUCJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA

SEBASTIAN SZYMKOWIAK

UL. 3 MAJA 9/2, 81-729 SOPOT

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, będąc Klientem Sklepu internetowego www.ambelucja.pl niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

_____________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie proszę o zwrot płatności na niżej wskazany numer rachunku bankowego Konsumenta (bank oraz numer konta)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

(podpis Konsumenta**)

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

* Właściwe zaznaczyć

** Wymagany jedynie w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej


Kategorie Mapa strony